Skip to main content

Alle voordelen op een rijtje

* Spaar 10% van je aankoopbedrag!

* Als eerste op de hoogte van Lopers Company Delft acties!

* Hele jaar door – vaste klanten – aanbiedingen!

* Op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen!

Saldo
https://www.loyaltymanager.nl/BalanceChecker/balance.dll/?id=300406C94BA4

Vraag dus snel de Lopers Company Delft Klantenkaart aan en profiteer van alle voordelen! Want je moet wel altijd je Klantenkaart kunnen tonen om gebruik te maken van alle voordelen.
Hoe werkt het?

Vraag de Klantenkaart gratis aan bij Lopers Company Delft. Wij noteren je adresgegevens waardoor we jou in het vervolg van relevante informatie kunnen voorzien. Vanaf dit moment begint je voordeel!

Algemene voorwaarden Lopers Company Delft spaarsysteem (voorheen Runnersworld klantenpas of clubpas)

Oude Runnersworld klantenpas of clubpas kunnen gewoon gebruikt blijven woorden totdat ze evt. vervangen worden. (opgebouwde tegoed blijft uiteraard bestaan)

Lopers Company Delft en Loyaltygroup voeren het Lopers Company Delft klanten spaarprogramma uit. Daarbij zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Door de ingebruikneming van de Lopers Comapny Delft Club- of Klantenkaart verklaart u kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en ermee akkoord te gaan. De Lopers Company Delft Club-of klantenkaart blijft eigendom van Lopers Company Delft

Spaartegoed Lopers Company Delft

Op al je aankopen bij Lopers Company Delft (behoudens aanbiedingen) ontvang je 10% van het aankoopbedrag als spaartegoed op je klantenkaart. Dit tegoed kun je sparen of inwisselen bij volgende aankopen. Het tegoed is niet inwisselbaar tegen geld , cadeau- of tegoedbon. * Op aanbiedingen en bestedingen met je klantenkaart wordt geen spaartegoed opgebouwd. * Je moet wel altijd je Klantenkaart kunnen tonen om gebruik te maken van alle voordelen.

* Klantenkaart is persoon of gezin verbonden en niet overdraagbaar

* Alleen geldig bij Lopers Company Delft

* Lopers Company Delft behoud zich het recht voor het spaarprogramma tussentijds te wijzigen of te stoppen.

* Voor leden van de AtletiekUnie of speciale loop- en sportgroepen geldt de Lopers Company Clubkaart met dezelfde voorwaarden met dien verstande dat het spaartegoed 20% is van het aankoopbedrag.

Registratie

U kunt zich registreren in de winkel op het registratieformulier. De geregistreerde naam-adres-woonplaats gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van het Lopers Company Delft spaarprogramma en nieuwsbrieven. Noteer uw pasnummer en bewaar dit goed voor het geval van diefstal of verlies van uw spaarpas. Indien uw adresgegevens wijzigen dient u dit zo spoedig mogelijk door te geven aan Lopers Company Delft.

Geldigheid van het spaartegoed op de Lopers Comapny Delft Club- of Klantenkaart

Indien u gedurende 2 jaar geen transacties doet met de Lopers Company Delft Club- of Klantenkaart vervalt het geregistreerde spaartegoed. Indien u gedurende 3 jaar geen transacties doet met de Lopers Company Delft Club- of Klantenkaart wordt deze geblokkeerd.

Verlies of diefstal van de Lopers Company Delft Club- of Klantenkaart

Verlies of diefstal van uw Lopers Company Delft Club- of Klantenkaart dient u zo spoedig mogelijk door te geven aan Lopers Company Delft waarna deze wordt geblokkeerd. Bij verlies of diefstal van uw Lopers Company Delft Club- of Klantenkaart bent u als spaarder tot het moment van blokkering verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle schade, die voortvloeit uit en/of verband houdt met het (oneigenlijk) gebruik van uw Lopers Company Delft Club-of Klantenkaart.

In voorkomend geval kunt u gratis een nieuwe Lopers Company Delft Club- of Klantenkaart verkrijgen bij Lopers Company Delft waarbij het geregistreerde spaartegoed wordt overgeboekt naar de nieuwe kaart.

In geval van een defecte Lopers Company Delft Delft Club- of Klantenkaart kunt u deze gratis omwisselen voor een nieuwe Lopers Company Delft Club- of Klantenkaart.

Misbruik

Lopers Company Delft Club- en Klantenkaarten, waarvan het vermoeden bestaat dat deze verkregen zijn door oneigenlijk gebruik, zoals fraude, misbruik of diefstal, of die zijn verkregen op een wijze die niet overeenstemt met het doel en de spelregels van de Lopers Company Delft Club- en Klantenkaart, verliezen hun waarde en worden ingenomen en/of geblokkeerd.

Wijzigingen

Lopers Company Delft is gerechtigd het spaarprogramma aan te passen of te allen tijde geheel te stoppen. Indien het spaarprogramma wordt stopgezet, zal Lopers Company Delft dit duidelijk communiceren waarna het spaartegoed nog 6 maanden geldig blijft.

In geval van beëindiging van de Lopers Company C.V. stopt per gelijke datum het spaarsysteem en vervalt het resterende spaartegoed .

Klantenservice

Voor al uw vragen kunt u zich wenden tot:
Lopers Company Delft
Oosteinde 235
2611VE Delft
015-2140091